Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

Trije reprenzativni sindikati (nepodpisniki PKP) smo upravi poslali ..

dopisi, ki si ga lahko preberete na povezavi in nanj dobili dokaj čuden odgovor, ki si ga lahko preberete na Hitove portalu.