Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

Na delavskega direktorja Marjana Zaharja smo naslovili naslednji dopis

 

Na naš sindikat se obračajo zaposleni v gostinstvu, ki se udeležujejo strokovnih tekmovanj. Sem sodi npr.tudi gostinski zbor.

Pred lani so zaposleni, ki so se udeleževali strokovnih tekmovanj, na osnovi naše pobude prejeli nagrade. Navkljub temu, da smo na sindikatu že večkrat pristojne v družbi opozorili, da zaposlenim, ki se udeležujejo strokovnih tekmovanj in pri tem dosežejo I., II. oziroma III.mesto po Kolektivni pogodbi gostinstva in turizma pripadajo denarne nagrade, le teh v lanskem letu niso prejeli. Zato od Vas pričakujemo, da boste za lansko leto pregledali, kateri zaposleni so upravičeni do denarnih nagrad in le tem čim prej izplačali. V bodoče pričakujemo od pristojnih, da bodo to pričeli izvajati tekoče in, da se ne bo odlašalo do zahteve našega sindikata.

 

V nadaljevanju Vam citiramo še 72. Člen Kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem:

 

72. člen Nagrade za strokovna tekmovanja

Delavcem pripadajo nagrade v bruto znesku za dosežene rezultate na strokovnih tekmovanjih, na katere jih je poslal delodajalec.

 

Rezultat\Tekmovanje Mednarodna tekmovanja Državna tekmovanja Regijska tekmovanja
       
I.mesto 1200€ 900€ 300€
II.mesto 900€ 700€ 200€
III.mesto 600€ 500€ 100€

 

Prosimo, da pobudo vzamete resno in čim prej izvedete izplačila, ki so v skladu s pravili.