Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

V sindikatu GIT HIT, Nova Gorica podajamo pobudo za izplačilo regresa za leto 2016 v višini 1.200 EUR.

Zaposleni smo v zadnjih letih doživeli padec plač do 50%, poleg tega pa nas je zapustilo veliko sodelavcev, katerih delo je prešlo na vse zaposlene, ki smo ostali v družbi.

Hvale vredno je dejstvo, da se je družba HIT v lanskem letu dvignila iz nenehnega padanja realizacije, veliko boljše smo poslovali. Nedvomno je, da je družba na račun plač zaposlenih privarčevala ogromno denarja, s tem znižala obveznost do bank itn. Navkljub temu, zaposleni do danes še nismo bili deležni povišanja plač na ta račun, še manj pa stimulacije v obliki božičnice v lanskem letu, katero smo tudi predlagali. Zato smo mnenja, da bi s tem korakom nadomestili božičnico, dvignili zavzetost zaposlenih in predvsem motivacijo za naprej.

Zato naprošamo Upravo družbe, da bi naš predlog obravnavala kot pozitiven in s tem dokazala, kar je najbolj pomembno, da smo zaposleni največji deležnik v podjetju, katerim se lahko zahvalimo za boljše poslovanje. Najbolj bi dokazali tako, da bi namenili zaposlenim za regres več, kot nam pripada po branžni Kolektivni pogodbi.