Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

Skrbno hranite delovni izkaz zaposlenega in plačilne liste!

Volitve 2022

V letu 2022 poteče mandat dosedanjim predstavnikom zaposlenih v Sindikatu GIT HIT, Nova Gorica,

Več..