Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

V letu 2022 poteče mandat dosedanjim predstavnikom zaposlenih v Sindikatu GIT HIT, Nova Gorica,

 

zato razpisujemo volitve. Vsi zainteresirani kandidati lahko podajo soglasje za udeležbo na volitvah.