Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

 

Na upravo podjetja smo naslovili prdlog za izplačilo dodatka zaposlenim v gostnistvu za čas božično noveletnih praznikov.

Na povezavi si predlog lahko preberete.